وثائق بريطانية ( ١١٥٨ )
وثائق الحكومة البريطانية من مكتب التوثيق العام PRO عن مصر وعبد الناصر منذ 1919 - 1972

المرجع نطاق من: إلى:
FO#371/113615 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Egyptian policy towards Sudan and possible future developments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese affairs: questions on Sudan with which FO must deal; suggested replies by Sir I Kirkpatrick, permanent under-secretary of state, FO التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian policy towards Sudan: Humphrey Trevelyan's report following account given by Sudanese agent in Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian policy towards Sudan: possibility that Egypt will announce recognition of Sudanese claim for independence; Sir K Helm's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian policy towards Sudan: position of Egyptian government; Humphrey Trevelyan to meet Col Nasser التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Document obtained by regional information officer, Beirut, about Egyptian policy towards Sudan: text التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Anglo-Egyptian-Sudanese relations: views of Sayed Siddiq el Mahdi, president of Umma Party; article in Daily Telegraph by Lord Macpherson of Drumochter about Egyptian bribery in Sudan التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese affairs: general discussion between Humphrey Trevelyan and Col Nasser التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Akhar Saat article: Col Nasser's response التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Note on Sudan for UK foreign secretary's use at cabinet on 5 Sept 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese independence: self-determination procedure; possible proposal by Col Nasser التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese independence: visits to Cairo by Mahomed Nureddin, vice-president of NUP, and Suliman Musa, influential labour leader; details of memorandum submitted by Suliman Musa to Egyptian government التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: Humphrey Trevelyan's comments on dangers التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Possibility of Sir K Helm having to take over administration of Sudan under article 12 of agreement التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113616 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Dr Fawzi's wish to discuss Middle East problems and Sudan with UK foreign secretary and Anthony Nutting التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: next steps to be taken التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese independence: note prepared by African Department, FO, on Sir K Helm's latest proposals التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Developments in Cairo regarding Sudanese affairs: information from Sudanese agent in Cairo; Mahomed Nureddin's visit to Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: discussion between Humphrey Trevelyan and Col Nasser التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Implications of an independent Sudan on Egyptian-Sudanese relations: US intelligence brief, 1 Aug 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese independence: warning by Humphrey Trevelyan against course of action UK proposes to take التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudanese independence: Sir K Helm's views on UK proposal التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Political situation in Sudan following Mahomed Nureddin's visit to Cairo التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Brief on Sudan for UK foreign secretary's talk in New York with Dr Fawzi التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Southern Sudanese politicians' visit to UK Embassy, Cairo: suggestion by Sir K Helm that all allegations unfounded التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: Sir K Helm's recent discussions with Sudanese government and opposition leaders; W H Luce's talks with Ismail el Azhari التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: possible pressure on Col Nasser to agree to Sudanese Parliament becoming Parliament of new independent state; Sir K Helm's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113617 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Translation of Col Nasser's letter to Sir K Helm asking for an explanation of W H Luce's statement published in Khartoum Al Umma on 13 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Col Nasser's enquiry about W H Luce's statement published in Al Umma: Sir K Helm's reply التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Possible pressure on Col Nasser to agree to Sudanese Parliament becoming Parliament of new independent state: Sir K Helm's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: next steps to be taken التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Internal situation in Sudan: Egyptians to be given no grounds for believing that information being witheld from them التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113618 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 Anglo-Egyptian agreement on Sudan: communication made to Mr Prica, Yugoslav under-secretary of state التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination process and internal situation in Sudan: W H Luce's comments التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: misleading Egyptian propaganda about Anglo-Egyptian exchanges; Sir K Helm's report التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح UK note on future of Sudan handed to Egyptian minister of interior, 26 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Sudan: Sir K Helm's comments on FO telegram no 434 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح W H Luce's alleged statement on Sudan, 13 Oct 1955: copies of letter from Col Nasser, 17 Oct 1955, and Sir K Helm's reply التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: Egyptian note of 27 Oct 1955 in reply to UK note of 22 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح
FO#371/113619 Political relations between UK, Egypt and Sudan 01 يناير 1955 01 يناير 1955 International Commission for self-determination in Sudan: text of note from Zakaria Mohieddin, Egyptian minister of interior التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Resolutions of Sudanese Parliament: information for Sudanese Parliament about Egyptian and UK replies; Sir K Helm's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Egyptian note on self-determination in Sudan: Humphrey Trevelyan's suggested reply التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Telegrams from UK Embassy, Cairo, about Egyptian attitude to Sudanese independence: Sir K Helm's views التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Informal meeting on Sudan between T E Evans and Col Nasser, 29 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Informal meeting on Sudan between T E Evans and Col Nasser, 29 Oct 1955: Humphrey Trevelyan's comments and request for FO guidance for meeting with Col Nasser on 3 Nov 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: Egyptian reply to UK note of 26 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح International Commission for self-determination in Sudan: Sir K Helm's comments on Egyptian note التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Future of Sudan: translation of Egyptian note of 30 Oct 1955 in reply to UK note of 26 Oct 1955 التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح Self-determination of Sudan: possible UK government action التاريخ غير متاح التاريخ غير متاح